Garantie en herstellingen

 • + Hoelang is de garantietermijn op de producten?

  Alle toestellen hebben een garantietermijn van 24 maanden. De factuurdatum geldt als begindatum van deze garantie. Houd dus steeds jouw originele factuur bij! 

 • + Mijn product is stuk, wat zijn mijn opties?

  Eerst weten we graag van jou hoe dit ontstaan is:

   1. Schade door transport: 

    Transportschade moet onmiddellijk na vaststelling gemeld worden. Zowel aan de transporteur bij levering als schriftelijk (en dit binnen de 48 u.) aan Brouwland. Als je merkt dat jouw pakket zichtbare schade heeft opgelopen tijdens het transport, dien je altijd schriftelijk voorbehoud te maken bij het ondertekenen van de leveringsbon bij ontvangst. Maak ook steeds een foto van de beschadigde levering en mail ons deze samen met een melding van de klacht.

   2. Defect na verloop van tijd:
    • Mijn product is nog onder garantie: als je product nog onder garantie is, dan wordt het kosteloos vervangen of hersteld door Brouwland.
    • De garantie van mijn product is verlopen: de herstellingskosten zijn ten laste van de koper, op aanvraag verschaffen we een raming van deze kosten.

  Of het nu binnen of buiten de garantietermijn valt, de dienst-na-verkoop van Brouwland helpt je snel en goed. Je krijgt 3 maanden garantie op door ons of via ons uitgevoerde reparaties.

  Deze garantie is niet van toepassing indien:

    • het product bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade.
    • jijzelf wijzigingen aan het product hebt aangebracht of het product niet op correcte wijze hebt gebruikt.
    • je het product opzettelijk stuk hebt gemaakt of door er onachtzaam mee om te springen.
    • er sprake is van externe factoren zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
    • Brouwland niet (tijdig) op de hoogte werd gebracht van de klacht, niet voldoende tijd kreeg om deze  te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen.

  Garantieherstellingen en/of vervangingen bij verborgen gebreken en fabricagefouten gebeuren altijd af fabriek Beverlo. Bij herstellingen ter plaatse zullen verplaatsings- en/of transportkosten aangerekend worden. De garantie vervalt, indien de koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van het product, dit wordt door Brouwland bepaald.

  Neem contact op met onze technische dienst:

  • telefonisch op het nummer +32 11 40 14 08
  • per e-mail
 • + Heb je een reparatieverzoek?

  Heeft u een reparatie? Neem dan contact op met onze technische dienst:

  • telefonisch op het nummer +32 11 40 14 08
  • per e-mail
 • + Hoeveel kost de reparatie van mijn product?

  Je kunt steeds een schatting van de kosten opvragen. 

 • + Hoe lang duurt de reparatie van mijn product?

  De duur van de herstelling is afhankelijk van de schade en of er onderdelen besteld dienen te worden. Op basis hiervan kun je beslissen of de herstelling al dan niet doorgaat. 

 • + Krijg ik tijdelijk een vervangexemplaar?

  Dat is helaas niet mogelijk.