Herroepingsrecht

Kan ik de bestelling nog herroepen, zelfs na ontvangst en betaling van de goederen?

Ja, als Consument kan je bij bestellingen via de Website een goed, waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk is uitgesloten, zonder problemen terugsturen of omruilen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Iedere Consument kan gebruik maken van dit recht zonder betaling van een boete en/of opgave van motief, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De artikelen moeten compleet, in ongebruikte en onbeschadigde staat en in de originele en onbeschadigde verpakking, terugbezorgd worden.
  2. De herroeping dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen, die een aanvang neemt de dag na datum waarop er is afgetekend voor ontvangst bij levering.
  3. Het gaat om goederen waarvoor het herroepingsrecht niet uitdrukkelijk werd uitgesloten (zie onderstaand: Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?).

Indien je gebruik wil maken van dit herroepingsrecht moet je Brouwland binnen de 14 dagen contacteren. Dit kan telefonisch op +32 11 40 14 08, per e-mail (klik hier) of via het modelformulier dat je hier kan downloaden.

Je moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop je jouw beslissing om je herroepingsrecht te gebruiken hebt meegedeeld aan Brouwland overhandigen of terugzenden.

Een goed mag enkel teruggezonden worden na melding aan Brouwland. In onderling overleg kan er afgesproken worden hoe het pakket teruggestuurd moet worden. De terugzending moet altijd vergezeld zijn van een duidelijk ingevuld retourdocument dat je hier kan downloaden.

Je moet de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, zonder enige afgedrukte band, noch stickers, noch enig schrijven op de doos, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsnota terugsturen of terugbrengen naar:

Brouwland bv
Korspelsesteenweg 86
3581 Beverlo
België

Je bent zelf verantwoordelijk voor de zending vanaf het moment dat ze vertrekt tot het moment dat Brouwland ze ontvangt. Indien je de goederen wenst terug te sturen moet je beroep doen op een erkende koerierdienst. De kosten voor terugzenden zijn ten laste van de Koper.

Indien je de goederen zelf wenst terug te brengen dan kan dit tijdens de openingsuren van Brouwland, dewelke op de Website vermeld staan.

Ten laatste veertien dagen na de dag van ontvangst van het bericht dat je gebruik wil maken van je herroepingsrecht betalen we het door jou reeds betaalde bedrag, inclusief de verzendingskosten, terug op voorwaarde dat de goederen volgens de bepalingen hierboven terugbezorgd zijn. Let wel: indien je bij aankoop uitdrukkelijk voor een andere wijze van verzending hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering, zullen wij de verzendingskosten niet terugbetalen.

Wij zullen pas tot terugbetaling overgaan wanneer wij alle goederen waarvoor je gebruik maakt van je herroepingsrecht hebben ontvangen, of wanneer je bewijs hebt geleverd van deze terugzending – al naar gelang het tijdstip dat het eerst valt.

Tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een ander (terug)betaalmiddel, zal Brouwland voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als datgene waarmee jij de betaling aan Brouwland hebt gedaan.

Geldt het herroepingsrecht voor alle goederen?

Neen, het herroepingsrecht geldt vb. niet:

 voor dienstenovereenkomsten (zoals workshops) wanneer de uitvoering met jouw instemming reeds is begonnen;

  • voor goederen met een duidelijk persoonlijk karakter;
  • voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben (zoals gisten, enzymen, etc.);
  • voor verzegelde goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer je de verpakking hebt geopend (vb; additieven, etc.);
  • voor verzegelde audio- en video-opnamen wanneer je de verpakking hebt geopend;
  • voor kranten, tijdschriften of magazines (behalve wanneer het om een abonnement zou gaan);
  • voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

 Je mag overigens niet vergeten dat je als Consument instaat voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.