Zuurstof: vriend en vijand bij de wijnbereiding
Online cursus voor gevorderden door Siem Zwaard

Zuurstof speelt een dubbelrol bij de wijnbereiding. Enerzijds is het een vriend als gist zich moet vermeerderen en als wijn zachter en ronder wordt onder invloed van zuurstof. Anderzijds kan zuurstof ook schade aanbrengen: het kan stoffen in de most, pulp en wijn oxideren en het geeft ongewenste micro-organismen extra kans om wijn te bederven. Wil je goede wijn maken, dan is het belangrijk dat je met deze tegengestelde rollen weet om te gaan.

In de workshop wordt zoveel mogelijk scheikundig jargon vermeden. De behandelde stof is toegankelijk en begrijpelijk voor niet-chemisch geschoolden. Er is bovendien voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Werkvorm: Online workshop.

Duur
: anderhalf uur.

Nazorg: Na de workshop ontvangt u de powerpoint presentatie en kunt u vragen, die na afloop nog heeft, per e-mail voorleggen aan de docent.

Profiel docent

Siem Zwaard woont in het Noord-Brabantse Diessen en heeft daar een kleine wijngaard. Hij is hoofdredacteur van het al langer bestaande Nederlands-Belgische kwartaalmagazine Wijn en Wijngaard dat zich vooral richt op hobby-wijngaardeniers. 

Siem is lange tijd kartrekker geweest van de werkgroep vinificatie van de vereniging van Brabantse Wijnbouwers c.q. Wijnbouwers der Lage Landen. Momenteel draagt hij inhoudelijke kennis aan voor het actualiseren van de website van deze vereniging met 800 leden in Nederland en België.

Vragen over een workshop?

Inschrijven workshop

Selecteer de datum(s) voor de workshop Zuurstof: vriend en vijand bij de wijnbereiding

Waar? Online workshop
Prijs: €25,00
Inbegrepen: Powerpoint presentatie om te downloaden

Praktisch:

Een inschrijving is pas bindend na betaling. Betalingen gebeuren op voorhand.

Terugbetaling kan enkel onder bepaalde voorwaarden. Annuleringen dienen schriftelijk – via e-mail of per post – en uiterlijk 2 weken voor aanvang te gebeuren. Bij laattijdige annulering door de deelnemer, worden 15 euro administratiekosten aangerekend. Bij ‘no show’ wordt het hele bedrag aangerekend. Bij succesvolle annulering ontvang je een bevestiging en al dan niet (gedeeltelijke) terugbetaling.

Het programma is onder voorbehoud. Brouwland bv behoudt zich het recht een cursus of workshop te annuleren, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, vb. ziekte, overmacht, ... Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij ons het recht de workshop te annuleren. Hiervan krijg je zo spoedig mogelijk bericht, waarna wij jou direct het door jou betaalde bedrag restitueren.

De workshops gaan door in de Brouwland Academy. Tenzij anders vermeld, hoef je geen materialen mee te brengen; enkel de nodige portie enthousiasme!